Selamat datang ke Sistem Permohonan Jawatan Secara Online - UPM   
 


Urus Setia
Seksyen Pelantikan
Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-9769 1539/ 1540/ 1536/ 1537/1538/ 1518/ 1564/
3316
Emel : pendaftar_job@upm.edu.my

Waktu Operasi

Isnin-Khamis
Pagi : 8.00 Pagi – 1.00 Petang Petang : 2.00 Petang – 5.00 Petang

Jumaat
Pagi : 8.00 Pagi – 12.15 Tengahari
Petang : 2.45 Petang – 5.00 Petang

Terima kasih

Versi 2020


 
No Kad Pengenalan (cth : 840829055589)
Kata Laluan
 
 
Perhatian kepada semua pemohon
1.
Semua pemohon hendaklah MENDAFTAR DISINI sebagai pengguna terlebih dahulu;
2.
Anda tidak perlu menghantar cetakan borang ini dan salinan sijil-sijil kepada pihak kami.
3.
Pastikan maklumat yang diisi adalah LENGKAP dan BETUL dari segi ejaan, perkataan dan nombor.
4.
Hanya maklumat permohonan yang LENGKAP dan BETUL sahaja akan dipilih dalam penyaringan.
5.

Hanya calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga

6.
Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh masa enam (6) bulan maka permohonan tersebut dianggap Tidak Berjaya.  
7.
Sila klik di sini untuk maklumat jawatan Universiti Putra Malaysia (Kampus Serdang).  
 
   
Sila layari dengan menggunakan perisian Internet Explorer versi untuk mendapatkan paparan dan fungsi terbaik
Senarai Jawatan Yang Ditawarkan
   
 

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KAMPUS SERDANG)

  1. PEGAWAI PERUBATAN GRED UD53/UD55 (PAKAR)
  2. JURURAWAT GRED U29
Hakcipta Terpelihara IDEC, UPM 2007 - 2020 - 5.3.3